Stau uf de A1

23. August 2018 Wettiger Nochrichte 0

Uf de A1 isch es hüt, 23. Auguscht 2018 zueme Uffahruufall zwüsche de Usfahrte Noiehof und Bade-Wescht geh. Der Rückstau goht mindescht bis zum Frässbalke. […]