Unfall uf de A1 bi Noiehof

Unfallfajrzüg uf de A1 (Foti: Kapo)

Am Donnschtig, 10. Juni 2021 het es churz nach em Mittag en Selbstunfall geh. De Lenker het sich dodebi verletzt.

En 39-jährige Automobilist isch am Donnschtig churz nach de eis uf de A1 Richtig Züri unterwägs gsi. Uf em Gmeindsbann vo Noiehof het er d Herrschaft über sis Fahrzüüg verlore, schriibd d Kantonspolizei (Kapo) inere Mediemitteilig. I de Folg isch s Auto mehrmols mit de Leitplanke kollidiert. De Lenker het sich licht verletzt und isch mit de Ambulanz ins Spital brochd worde. Am Fahrzüüg und de Autobahniirichtig isch en grosse Sachschade entstande. Bi de Tatbestandsufnahm het d Kapo feschtgstellt, dass de Lenker 1.2 Promille Alkohol im Bluet gha het.
D Staatsaawaltschaft het e Strofuntersuechig eröffned und e Bluetprob aagordnet. Zudem het de Automobilist sin Führeruswiis müesse abgeh.