Bifang Kulturmeile-Fäscht

5. September 2019 Wettiger 0

Am Sonntig, 15. September 2019 findet s BIFANG-Kulurmeilefäscht statt.Wie’s de Name sait, findet das a de Bifangstross statt,aber ned nume. Au bem Atelier Cesco Peter […]

Ennetbade fiired

5. September 2019 Wettiger Nochrichte 0

Eusi Nochbere, Ennetbade, fiired ab hütt Ihres 200-jöhrige Bestehe mit eme uusgebige Fäscht. Sit em 22. Dezember 1819 esch Ennetbade nümm en Bestandteil vo „ÄNNETWETTIGE“, […]